Čištění otopného systému a proplachování potrubíProvádíme proplach, dezinfekce a čištění pomocí zařízení REMS Multi-Push
  • Proplachování - proplachování rozvodů pitné vody pomocí vody nebo směsi vody a vzduchu s impulzním dodáváním stlačeného vzduchu a k proplachování radiátorových a plošných topných systémů. Také k proplachování potrubních systémů pomocí směsi vody a vzduchu s konstantním tlakem vzduchu.
  • Dezinfekce, čištění, konzervace - dezinfekce rozvodů pitné vody pomocí vody a dalších potrubních systémů. Čištění a konzervace radiátorových a plošných topných systémů. Různé příměsi k dezinfekci, čištění, konzervaci (viz strana 102) pro různá použití.
  • Tlaková zkouška a kontrola těsnosti pomocí stlačeného vzduchu - kontrola těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu a dalších potrubních systémů a nádob.
  • Protokolování - výsledky programů proplachování a zkoušek se ukládají ve zvoleném jazyce společně s datem, časem a číslem protokolu a je možné je přenést pro účely dokumentace na zásuvnou paměť USB nebo na tiskárnu. Na externích zařízeních (např. stolní nebo přenosný počítač, tablet, smartphone) je možné provádět požadovaná doplnění uložených dat, např. jméno zákazníka, číslo projektu, zkušební komisař atd.

jpg

jpg